Färdig kört, kompressorn flög i  bitar.. Hål i tankar å däck.. Fronten å ramen skadade också..

Eliasson Racing Top Doorslammer 2017-06-16

Färdig kört, kompressorn flög i bitar.. Hål i tankar å däck.. Fronten å ramen skadade också..

Open link »